Chưa ăn bao giờ nhưng nhìn thôi cũng sợ!!!!!!!!!!!!!