bên bạn có bán hàng cũ không ạ? Mình mua để làm đề mô nên không cần hàng mới ạ