Mình cần mua loai đế có xả đấy bên bạn có khôngMình cần mua loai đế có xả đấy bên bạn có không