Mua bảo hiểm ngon hơn bác . Chứ gửi tiết kiệm khó ăn .