LG Multi V5 với những ưu điểm hàng đầu như đã mô tả thì đây chính là giải pháp điều hòa không khí tối ưu và hoàn thiện nhất cho các công trình VN.