Nhìn vậy LG cũng hơi bá về mảng điều hòa trung tâm nhỉ.