Lg con nào cũng xịn hết với đang khuyến mãi nên tính ra rẻ hơn cũng nhiều lắm òi