Giờ màn 21:9 144hz thì hack map kinh , từ game thủ gà cũng thành công .