cho mình hỏi chút là với tốc độ 5ms và 8ms có thực sự khác biệt và gây ảnh hưởng khi chơi fps k ?