Chiller đầu tư không phải vừa. Cơ mà hiệu năng tốt mà vận hành ổn định.