tầm 21:9 đã lắm bác to hơn 16:9 nhiều lắm , khi đã quen thì hết muốn quay về choi 16:9 nữa =))