nói chung quy la ai ham rẻ thì ráng mà ôm cục tức thui ah, chứ trách ai dc chứ