bên nhà ông anh họ đang dùng con LG gram này, em cầm thử bị giật mình vì nó quá nhẹ luôn ý.