ó phải với nữ giới, nếu lâu không quan hệ, vùng kín bị thu hẹp lại

Xem bảng in