[Tư vấn] Giúp mình lựa chọn giữa TV LG OLED model C9 hay E9?

Xem bảng in